فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است Sepehr Yekehrousta
5/5 (1 بازخورد)
زمان عضویت 7 تیر, 1402
سلامتی پروفایل 20%

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

1

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

1,750,000 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد