فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است ولی الله شرف
4.75/5 (2 بازخورد)
زمان عضویت 9 مرداد, 1402
سلامتی پروفایل 20%

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

2

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

15,197,222 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد