فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است محمد تقی کریمی
5/5 (3 بازخورد)
زمان عضویت 18 تیر, 1402
سلامتی پروفایل 20%

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

3

خدمات تکمیل شده

1

خدمات لغو شده

30,000,000 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد