فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است علیرضا بابائی
5/5 (9 بازخورد)
زمان عضویت 8 خرداد, 1402
سلامتی پروفایل 20%

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

9

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

24,419,237 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد