جزئیات خدمات

 1. خانه
 2. 2 ساعت
 3. جزئیات خدمات
فریلنسرها

پک تولیدمحتوا

توضیحات

رفع عدم اتصال به سرور مجازی: 2079

فریلنسر میتوانید صحبت کند

دیدگاه ها

مهسا رحمانی
  • رفتار حرفه ای من چگونه بود؟
  • کیفیت کار من چطور بود؟
  • آیا من کار را به موقع تحویل دادم؟
  • آیا نسبت به هزینه‌ای که پرداخت کردید از خدمات من راضی بودید؟