جزئیات خدمات

 1. خانه
 2. 2 روز
 3. جزئیات خدمات
فریلنسرها

طراحی پست و استوری

توضیحات

طراحی پست و استوری

دیدگاه ها

علیرضا پورعابدین
  • رفتار حرفه ای من چگونه بود؟
  • کیفیت کار من چطور بود؟
  • آیا من کار را به موقع تحویل دادم؟
  • آیا نسبت به هزینه‌ای که پرداخت کردید از خدمات من راضی بودید؟