جزئیات خدمات

 1. خانه
 2. 1 روز
 3. جزئیات خدمات
فریلنسرها

ترجمه انگلیسی به فارسی فیلم

توضیحات

فریلنسر میتوانید صحبت کند

دیدگاه ها

آرمین افاضل
  • رفتار حرفه ای من چگونه بود؟
  • کیفیت کار من چطور بود؟
  • آیا من کار را به موقع تحویل دادم؟
  • آیا نسبت به هزینه‌ای که پرداخت کردید از خدمات من راضی بودید؟