فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است مریم میرمیران
4.56/5 (9 بازخورد)
زمان عضویت 1 اردیبهشت, 1402
سلامتی پروفایل 20%

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

6

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

6,906,000 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است علیرضا پورعابدین

نویسندگی مقاله به زبان ترکی

  • 11 اردیبهشت, 1402
    • رفتار حرفه ای من چگونه بود؟
    • کیفیت کار من چطور بود؟
    • آیا من کار را به موقع تحویل دادم؟
    • آیا نسبت به هزینه‌ای که پرداخت کردید از خدمات من راضی بودید؟

عالی