فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است غزل کرمی
2/5 (4 بازخورد)
زمان عضویت 19 شهریور, 1402
سلامتی پروفایل 20%

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

4

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

25,529,000 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد