فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است علی بهنیا
5/5 (13 بازخورد)
زمان عضویت 27 فروردین, 1402
سلامتی پروفایل 20%

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

13

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

41,181,440 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد